Egy tárgy élete a Kiss Pál Múzeumban

egy tárgy élete a kiss pál múzeumban

Tiszafüred Város Önkormányzata a 2018-as évet Tariczky emlékévnek nyilvánította, Tariczky End­re, tiszafüredi plébános és régész, születésének 200. évfordulója alkalmából. Ezen alkalomból, hogy a gyerekek jobban megismerjék Tariczky Endre munkásságát és életét, a Kiss Pál Múzeum vetélkedőket, programokat hírdetett meg a tiszafüredi általános és középiskolás tanulók számára. A vetélkedő egyik feladata során, a gyerekek egy ,,régi tárgyat” ajándékoztak a múzeumnak. Ebben a blogomban szeretném bemutatni, hogy mi is történt ezekkel a tárgyakkal és hogyan dokumentáltuk és restauráltuk az antik darabokat.

2018-as Tariczky emlékév

Tariczky Endre születésének 200. évfordulója alkalmat adott arra, hogy jobban megismerjük életművét és példája mintául szolgáljon a felnövekvő nemzedékek számára. Bízunk benne, hogy a város lakossága jobban megismerte a nagy tudós római katolikus plébános és régész életművét a vetélkedők során.

Egész évben többféle veetélkedőn és programokon vehettek részt a diákok. Pályázatokat, dolgozatokat, pályamunkákat adtak be és ezeknek az értékelését a Tariczky emlékhét keretében zártuk le az év végén. A Tariczky emlékhéten megrendezett konferencián nyolc előadótól halhattunk tanulságos, érdekes információkat Tariczky Endre munkásságáról.

Tariczky emlékév a Kiss Pál múzeumban
leltározás a kiss pál múzeumban

„Egy régi tárgy”

Tariczky Endre régészeti és néprajzi kutatásához és gyűjteményéhez kapcsolódóan, a gyerekek régi tárgyakat ajándékoztak a múzeumnak, amit leltározás és dokumentáció követett. A múzeumnak egyik fontos feladata, hogy a gyűjteményben lévő tárgyakat, dokumentumokat és mindent, ami a gyűjteményben megtalálható egy precíz pontos nyilvántartásban vezesse és gondosan őrizze.

Így rögtön az első feladatunk volt, hogy egy leltári számot adunk a tárgyaknak, amit a leltározási naplóban regisztráltunk. Ezután következik a tárgy pontos meghatározása és dokumentációja. Fotót készítettünk róla, lejegyeztük a pontos méreteit és állapotát. A tárgy adatait a leltárkönyvben vezeti a gyűjtemény kezelő, illetve minden további meghatározást róla:

  • a tárgy használati kora,
  • helye,
  • ideje,
  • a tárgy állapota,
  • megszerzés ideje,
  • leltározó adatai.

 

Digitalizálás és restaurálás

A fenti folyamatokkal még nem fejeződött be az adott tárggyal a munka, mert ma már elengedhetetlen, hogy digitálisan is nyilvántartásba vegyük a meglévő tárgyainkat, így a munka többi részét már számítógép segítségével tudjuk elvégezni. Amikor ezzel is megvagyunk, mert még most sem mondható teljesen késznek a munka, akkor következik a restaurálás. Hiszen azoknak a tárgyaknak, amelyek restaurálásra szorulnak még hosszas folyamat következik ahhoz, hogy megtudjuk őrizni esztétikai értékét, megóvjuk állapotát, illetve meghosszabbítsuk élettartamát, s így a kiállításban hosszú évekig viszontláthatja majd a tárgyat előző tulajdonosa.

Nagyon röviden ezen a folyamaton estek át azok a tárgyak is, amelyeket a Tariczky emlék-év során a diákok a múzeumnak adományoztak és ahol megfelelő körülmények között hosszú évekig őrizzük és reméljük, hamarosan egy kiállítás keretén belül is megmutathatjuk a nagyvilágnak.

kiss pál múzeum leltára