Belépőjegy

Belépőjegy

Belépőjegyek
Felnőtt jegy: 500 Ft
Kedvezményes jegy: Diák, nyugdíjas, családi jegy 250 Ft
Tárlatvezetés: 2 000 Ft
Fotózás, videofelvétel készítés: 2 000 Ft

Jogszabályokat

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

 • 6. életévét be nem töltött kiskorú,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
 • fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
  a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, (a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárosok Egyesülete érvényes tagsági igazolványával rendelkezők),
 • közoktatásban dolgozó pedagógus,
 • a 70. életévét betöltötte.
  újságíró igazolvánnyal rendelkezők (tárgyévre érvényesített igazolvánnyal).

Továbbá díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

 • a 26. életévét még nem töltötte be,
 • 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
 • Ez a hétvége a Kiss Pál Múzeum és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház esetében a hónap első hétvégéje.

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

 • a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
  62 év felett,
 • amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. §  pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
 • Magyarország állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23)., állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
  A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
  A kiállítások belépőjegyéhez a vonatkozó kormányrendelet 2. § (6) bekezdése szerint, a múzeum által biztosított kedvezmények:

A múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók:

 •  a Magyar Kultúra Napján (január 22-én), a Múzeumi Világnapon (május 18-án), Kulturális Örökség Napján (szeptember harmadik hétvégéje).
 • A kiállítás megnyitásakor.
 • A Tiszafüred közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmény alap- és középfokú iskolai képzésében részt vevő szervezett tanulócsoportok számára a nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködési megállapodás alapján.